فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 300
ابعاد Dimensions: 120*100*76 cm
وزن خالص Net weight: 36 kg
در حالت ثابت Static load: 4000 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 1500 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 100
 


عکس های محصول