فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 210
حجم مخزن volume: 660
ابعاد مخزن Dimensions: 79*120*125 cm
وزن خالص weight: 31~32 kg
ارتفاع با درب Height with door: 125 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 120 cm
طول مخزن Length: 79 cm
عرض مخزن Width: 120 cm
 


عکس های محصول
برای این محصول به جز عکس اصلی، عکس دیگری درج نشده است.