فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 211
حجم مخزن volume : 50
ابعاد مخزن Dimensions: 24*45*63 cm
وزن خالص weight: 12 kg
ارتفاع با درب Height with door: 76 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 63 cm
طول مخزن Length: 45 cm
عرض مخزن Width: 24 cm
 


عکس های محصول
برای این محصول به جز عکس اصلی، عکس دیگری درج نشده است.